Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố đầu vào để tạo ra sản phẩm. Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ đó là chi phí sản xuất. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì hoạt động sản xuất kinh doanh ít nhất phải bù đắp được chi phí sản xuất. Do đó, trong quá trình SXKD của mình, các DN cần phải hạch toán chi phí đầu vào một cách hợp lý, tìm ra các biện pháp tốt nhất để giảm chi phí không cần thiết nhằm tránh gây lãng phí.

Việc hạch toán chi phí sản xuất chính xác sẽ giúp DN chủ động kiểm soát chi phí sản xuất, làm tốt công tác tính giá thành sản phẩm. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập với khu vực và thế giới, các DN Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, vì thế họ phải không ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, chiếm thị phần lớn, làm tăng doanh thu. Như vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần hành trọng tâm trong toàn bộ công tác kế toán của các DN sản xuất.

Từ việc cung cấp thông tin đúng về CPSX, chi phí hoạt động, giá thành sản phẩm giúp các nhà quản trị có các quyết định trong ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời, các nhà quản trị còn đánh giá được việc thực hiện kế hoạch sản xuất để từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, Em đã chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình với mong muốn tìm ra những giải pháp hữu ích góp phần vào công việc đổi mới phương thức quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật hiện nay.

Kết cấu của báo cáo ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 03 phần:

Phần 1: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở doanh nghiệp.

Phần 2: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật.

Phần 3: Một số đề xuất – kiến nghị.

 

  MÃ TÀI LIỆU: KT01

Phí tài liệu: 100.000 vnđ

Định dạng: Word – PDF

Nội dung chuyển khoản: Mã tài liệu – Email nhận tài liệu (VD: KT01 – truongquanghung223@gmail.com)

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

📪  Chủ tài khoản : NGUYỄN ANH TUYÊN

1. Techcombank – 19031711127996 – Chi Nhánh Nhuệ Giang – Hà Nội

2. Vietcombank – 0011003943508 – Chi Nhánh Thăng Long – Hà Nội

3. Agribank – 2200205290489 – Chi Nhánh Hà Tây – Hà Nội