ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH
CÁC NGÀNH CHÚNG TÔI NHẬN LÀM DỊCH VỤ:
 • Kế toán tổng hợp

 • Quản trị kinh doanh

 • Tài chính ngân hàng

 • Công nghệ thông tin

 • Quản trị Du lịch – Nhà hàng

 • Quản lý môi trường

 • Hệ thống thông tin quản lý

 • Luật kinh tế – dân sự…

 • Quản lý môi trường

 • Xã hội học

 • Kinh tế quốc tế – Xuất nhập khẩu

 • Ngôn ngữ Anh – Tiếng anh thương mại

PHIẾU NHẬP THÔNG TIN

Hãy nhập đủ thông tin của bạn và kèm theo lời trích dẫn về yêu cầu làm báo cáo thực tập – khóa luận, trong trường hợp cần sử dụng gấp vui lòng để lại số điện thoại chúng tôi sẽ chủ động liên hệ trực tiếp lại với các bạn để hỗ trợ.